Lillet blanc-Wildberry…sweeten your night.

Liqueur Lillet blanc and Russian Wildberry. Versüßen Sie Ihre Nacht… Liqueur Lillet blanc and Russian Wildberry. Addolcisci la tua notte … Liqueur Lillet blanc et baies sauvages russes. Adoucis ta nuit … I N G R E D I E N T S Lillet blanc Schweppes „Russian Wildberry“ Mischung: Frische Waldbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Walderdbeeren…